Posts Tagged "תהליך אישי"

השייט אל הלא נודע – שחרור שליטה

Posted by on אוג 27, 2014 in סדרת צופני האור | 0 comments

השייט אל הלא נודע – שחרור שליטה

העידן החדש מביא עמו שינויים מרחיקי לכת בתודעה שלנו, אשר יצריכו אותנו ליצור שינויים תפיסתיים ומודעותים. יציאה מהתבניות המוכרות והידועות, מתדרי הנוחות אשר לכם ומהמוכר והידוע. שחרור התמכרויות שונות אשר נאחזים אתם בהם, אפילו מבלי להבין זאת ומגבילים הם את דרככם. שכלול הגמישות המחשבתית והיצירתיות הווירטואוזית של נשמותיכם. ובעיקר שחרור שליטה ופעולה מתוך אמונה מלאה בדרך תוך חיבור ללב הגבוה.  “..ככל שמזככים אתם יותר ויותר את עצמכם, תסכימו לעמוד שם, במקום שלא יודע, במקום שמשחרר שליטה ומוכן לחוות באומץ את ליבו. לשחרר את ההגנות החזקות אשר שמתם על ליבכם, אשר אכן בעבר שמרו עליכם, אולם כעת מונעות הן...

Read More