Posts Tagged "שפע של אהבה"

חיבור לשפע של אהבה

Posted by on ספט 4, 2014 in סיפורי מקרה מטיפולים | 0 comments

חיבור לשפע של אהבה

03-09-14 ברצוני לספר לכם תהליך מופלא שעברתי יחד עם מטופלת בנושא החיבור לאהבה. התהליך, היה קצר יחסית ולמעשה הופעלו בו כלי אלכימיה אשר מתמירים ומשחררים את החסימות שפוגמות בזרימת האנרגיה בגוף ומזרימים אנרגיית ריפוי אשר יוצרת שילוב בין הגופים השונים (רגשי, נפשי, מנטלי, פיזי ואנרגטי) ומחזירים את הזרימה התקינה בכל הרובדים. ההדרכה עשתה הפרדה בין נושא קבלת החלטה בחיים לבין להיות בידיעה. קבלת החלטה מושפעת מרגשות נמוכים (מים נמוכים) ולכן לעיתים נוצרים טלטלות וקשיים אשר מונעים מאיתנו להאמין או לממש את ההחלטה לאורך זמן. ידיעה מגיעה מרמות המחשבה (אויר גבוה) בשילוב עם רגש גבוה (מים גבוהים כמו: אהבה, אושר,...

Read More