Posts Tagged "ייעוד"

קורס “המסע לשליחות” – קורס עומק למטפלים

Posted by on אוק 19, 2014 in סדנאות | 0 comments

קורס “המסע לשליחות” – קורס עומק למטפלים

קורס “המסע לשליחות” נולד מתוך השליחות האישית שלי: לסייע, לתמוך ולקדם כמה שיותר שליחי אור לייעוד שלהם. במהלך עבודתי כמטפלת ליוויתי מאות מטפלים ובעזרת ההדרכה, שיטות שלמדתי וכלים רבים שקיבלתי בתקשור ישיר, סייעתי להם להתחבר לעוצמה הפנימית בתוכם, לעורר יכולות וכישרונות חבויים ולגלות חלקים שלא הייתה להם גישה אליהם. חלק משמעותי מהתפקיד שלי הוא להכשיר שליחים למימוש הפוטנציאל הגבוה של השליחות שלהם. בחיי היום יום מטפלים רבים נתקלים במכשולים להוציא את שליחותם לפועל. לדוגמא: תחושה שיש להם עוד הרבה מה ללמוד, חוסר אמון בעצמם, פקפוק ביכולותיהם. חוסר בטחון ו”תירוצים” שונים, מונעים...

Read More