Posts Tagged "“חיבור מועצם ל”אני העליון"

“חיבור מועצם ל”אני העליון

Posted by on אוג 19, 2014 in סדרת צופני האור | 0 comments

“חיבור מועצם ל”אני העליון

אנו החיים בעולם הזה, הנם החלקים החווים של נשמתנו, אנו מקושרים באופן ישיר לחלק העליון, הגבוהה שלנו, האני העליון. החלק היודע את תסריט חיינו, שרואה בבהירות את הכיוון אליו עלינו לפנות היודע מי אנו ולמה באנו לכאן. מסתבר שלעתים החיבור שלנו לחלק הגבוה שלנו, אינו שלם, לעתים יש נתק, לעתים אותו החלק אינו מבין את משמעות החיים על פני האדמה, כמו: משמעות הכסף, זמן, הקושי לבצע את החוויה בחומר ועוד. בשלה העת בתקופה זו לחזק חיבור זה ולרתום אותו לשיתוף פעולה הדדי עמנו. במדיטציה זו אנו נשוחח עם האני הגבוה, נקבל ממנו הבנות, כיוונים והכוונה. נציג בפניו למה אנו זקוקים לצורך מימוש השליחות ונחזק את החיווט האנרגטי...

Read More