Posts Tagged "חיבור לעץ תודעתכם"

חיבור לעץ תודעתכם

Posted by on יול 24, 2014 in תקשורים, תקשורים מאת איחוד האור | סגור לתגובות על חיבור לעץ תודעתכם

חיבור לעץ תודעתכם

03-03-13 השלום והברכה יקירים, תדר השלוש הינו התדר הנוחת על עולמכם בחודש, השנה הקרובה. תדר זה מהווה את השילוש הקדוש בין רוח לחומר לתודעה האנוש. שילוש זה מתהווה לו ומאפשר לכם לפעול בשיתוף פעולה בצורה עוצמתית ביותר בתקופה ברוכה זו של כניסת עידן חדש, אשר תאפשר לעץ תודעתכם לפרוץ ולהתעצם לו. יקירים בתקופה זו, שאנרגיות עוצמתיות מאי פעם מונחתות על המרחב אשר לכם, בכדי להעלות את תודעת האנוש לסף חדש שלא היה ידוע עד כה במרחבכם. סף תודעה שיאפשר לבוראים שבכם להתחבר מחדש ליכולותיהם ולהיזכר בעוצמותיכם הברוכות אחרי תרדמה של עידנים רבים. זו התקופה המרגשת ביותר על פני הפלנטה ונשמות רבות מדרגות גבוהות ביותר...

Read More