Posts Tagged "חיבור להגרכה"

שלב הבלתי תלוי וחיבור מדויק יותר להדרכה

Posted by on יול 24, 2014 in תקשורים, תקשורים מאת איחוד האור | סגור לתגובות על שלב הבלתי תלוי וחיבור מדויק יותר להדרכה

שלב הבלתי תלוי וחיבור מדויק יותר להדרכה

18/12/2011 השלום והברכה יקירים, חג האורים בארצכם, מייצג הפעם תקופה ברוכה ביותר, תזמון מדויק של מעבר הנשמות לשלב חדש בהוויה – שלב הבלתי תלוי. זהו שלב מהותי ביותר בתהליך ההתפתחות הנשמתי אשר לכם. שלב זה מחייב מכם להשיל מעליכם את כל התלותיות בעולמכם, אם זה בחומר או במערכות יחסים או בהרגלים או כל דבר אשר הנכם מזוהים עמו. חג האורים הינו פתח לשלב זה, בו אור עצום ורב מתחיל להיכנס ולסייע בעדכם לבצע את השלת התלותיות. חלקכם אולי כבר התחיל לחוות זאת בסיטואציות שונות, אשר נקראות בדרככם, כאילו זכות הבחירה מצטמצמת ומחייבים אתכם לפעול. ובכן, אכן הדברים מתחילים לפעול בצורה זו, אמנם עדיין כוכב ארץ הינו כוכב...

Read More