Posts Tagged "חיבור אל מחשבת הלב"

חיבור אל מחשבת הלב – הפעלת כלי לפירוק תבניות רגשיות ומחשבתיות

Posted by on אוג 27, 2014 in סדרת צופני האור | 0 comments

חיבור אל מחשבת הלב – הפעלת כלי לפירוק תבניות רגשיות ומחשבתיות

מתאימה לכל מי שרוצה לעשות עבודה אישית על עצמו ברמת המודעות וברמה האנרגטית ולשחרר מתוכו תבניות מגבילות. במדיטציה זו נכיר את הצ’קרה החדשה שנוצרה בנו – צ’קרת העיבוד והעיכול ודרכה נפעיל את הכלי החדש שההדרכה הביאה לנו – כלי לפירוק תבניות מחשבתיות ורגשיות. כלי זה יאפשר לנו חיבור משמעותי יותר אל מחשבת הלב – החיבור בין הלב הגבוהה לרמות המחשבה שלנו. צ’קרות חדשות מתחילות להתעורר בתוכנו, שיאפשרו חיבור אל יכולות והבנות מפותחים יותר. העידן החדש מתאפיין בחיבור ללב הגבוה לאיכויות של חמלה, אהבה ללא תנאי, התפעמות ועוד, בנוסף, רמות האוויר הגבוהות אשר מונחתות על המרחב שלנו מאפשרות חיבור לרמות...

Read More