Posts Tagged "הלב הגבוהה"

הפעמת לב הארגמן הקדום

Posted by on יול 27, 2014 in תקשורים, תקשורים מאת איחוד האור | סגור לתגובות על הפעמת לב הארגמן הקדום

הפעמת לב הארגמן הקדום

09/01/14 השלום והברכה יקירים, ברצוננו לדבר עימכם היום על הלב אשר לכם, איבר זה אשר כה מוחשב ומוערך אצלכם ואתם עדיין לא מודעים אפילו לתפקידו המרכזי בחייכם. בני האדם בעידן אשר הסתיים בעולמכם, החשיבו את הלב כאיבר אשר מתאר את רמות הרגש בעולמכם. ואכן ברמה הבסיסית ביותר אכן זהו תפקידו של איבר מופלא וקסום זה. אולם תפקידיו המועצמים והמוגברים גדולים פי עשרות ומאות מונים מכפי שיכולים אתם לתאר בדמיונכם. אותו איבר מופלא הינו סוג של גנראטור בגופכם וממש יש באפשרותו לחולל אנרגיה בכם ולהפעימה לעולם החיצון. גם זו הינה רק יכולת אחת נוספת מיני רבים. במאמר זה עומדים אנו לפרט בפניכם מספר תפקידים של הלב הגבוהה אשר...

Read More

הפעלת להבת האזמרגד- חיבור ללב הגבוה

Posted by on יול 27, 2014 in תקשורים, תקשורים מאת איחוד האור | סגור לתגובות על הפעלת להבת האזמרגד- חיבור ללב הגבוה

הפעלת להבת האזמרגד- חיבור ללב הגבוה

04/07/13 חיבור ללב הגבוה השלום והברכה אהובים, אנרגיות נפלאות יורדות בתקופה זו ממעל ונוחתות ברכות עליכם, אנרגיות נפלאות של אהבה טהורה שבאה לעורר לבבות ולעודד את החיבור אל הלב הגבוה בכם. אנרגיות ברוכות אלו מתאפיינות בגווני הוורוד על כל טווח התדר, הם באו להרחיב את תחושת הרגש הגבוהה בכם. והכוונה בכך: לעורר תחושת התאהבות, התפעמות, הודיה, חמלה, אהבה ללא תנאי, שמחה, אושר וכל אותם רגשות נעלים אשר מכירים אתם אותם מה”בית”. כמהים אתם לחוש אותם שוב בחייכם על פני ארץ ואכן כשמופיעים הם בחייכם התענוג גדול הוא. שלב חדש בהתפתחות – לעורר את הלב הגבוה, חיבור לאנרגיית הלב שלב חדש הגיע, שלב בו נדרשים...

Read More