Posts Tagged "הגדרת העצמי מתוך החיצון"

תכנות מחודש בעידן החדש

Posted by on יול 24, 2014 in תקשורים, תקשורים מאת איחוד האור | סגור לתגובות על תכנות מחודש בעידן החדש

26/03/13 השלום והברכה יקירים, ימי האור הברוכים מצויים בעולמכם כעת. ימים אלו מהווים הזדמנות לשינוים מהותיים בהם ניתן לבצע מקפצות מדרגה משמעותיות ברמות הזיכוך שלכם. יקירים,נשמותכם בחרו לרדת על פני כדור הארץ לצורך התפתחות וחקירה של התאוריות השונות, אשר הן מביאות מהמישורים העליונים מהם הן הגיעו. ברמת המישורים ניתן להתבונן על הדברים ברמת התאוריה בלבד ולא ניתן לבדוק כיצד הדברים אכן פועלים. כדור הארץ נוצר לצורך חקירת הדברים בחומר בדומהלמעבדה בעולמכם, לצורך הבאת דברים שנמצאים ברמתהתאוריה לידי בדיקה ומימוש. באמצעות הבדיקה תבוצע הסקת מסקנות וכמו כן – בדיקות נוספות יתבצעו (כמו במעבדה). ואכן, לשם...

Read More