Posts Tagged "אמונה"

המציאות שלכם בידיכם

Posted by on מאי 27, 2015 in מסרים מהפליאדות | 0 comments

המציאות שלכם בידיכם

27-05-15 אהובים יקרים, חווים אתם כעת תקופות של התפרצויות החושך והשחיתות ברמות השלטון אשר לכם במלוא העוצמה. לא עוד שיחות במסדרונות אפלים, לא עוד מעשים בחדרי חדרים, המעשים מתגלים ונעשים באופן מוצהר וגלוי. האמת יוצאת לאור במלוא כיעורה ואתם עומדים חסרי אונים ומשתהים לנוכח העוצמה של הפרשיות, הקומבינות והשחיתות שפושטת ותופסת כל חלקה טובה. עליכם להבין יקרים שזהו שלב מכריע במערכה כעת, הג’יפה כפי שקוראים אתם לה צפה ועולה על מנת שתראו אותה ותעשו מעשה בנידון. כל עוד היו הדברים בנסתר, היה לכם פחות כוח להשפיע ולשנות, הכול מתחיל להפוך גלוי וכאן הגיע תורכם לפעול. כל עוד עומדים אתם בחוסר האונים שלכם,...

Read More

תכנות מחודש בעידן החדש

Posted by on יול 24, 2014 in תקשורים, תקשורים מאת איחוד האור | סגור לתגובות על תכנות מחודש בעידן החדש

26/03/13 השלום והברכה יקירים, ימי האור הברוכים מצויים בעולמכם כעת. ימים אלו מהווים הזדמנות לשינוים מהותיים בהם ניתן לבצע מקפצות מדרגה משמעותיות ברמות הזיכוך שלכם. יקירים,נשמותכם בחרו לרדת על פני כדור הארץ לצורך התפתחות וחקירה של התאוריות השונות, אשר הן מביאות מהמישורים העליונים מהם הן הגיעו. ברמת המישורים ניתן להתבונן על הדברים ברמת התאוריה בלבד ולא ניתן לבדוק כיצד הדברים אכן פועלים. כדור הארץ נוצר לצורך חקירת הדברים בחומר בדומהלמעבדה בעולמכם, לצורך הבאת דברים שנמצאים ברמתהתאוריה לידי בדיקה ומימוש. באמצעות הבדיקה תבוצע הסקת מסקנות וכמו כן – בדיקות נוספות יתבצעו (כמו במעבדה). ואכן, לשם...

Read More